The product has been added to your cart

Köpvillkor - Allmänna villkor SCA Jakt & fiske

Allmänt

scajaktochfiske.com ägs av SCA Skog AB och tillhandahåller dagkort för småvilts- och fiskekort för ett urval av SCA Skogs jaktmarker och fiskevatten. Dessa är en nyttjanderätt som gäller på SCAs marker inom avgränsat område, som syns som en röd linje på kartan i shopen, och enligt jakttidtabellen. Det är viktigt att du tar del av SCA Skog ABs allmänna villkor. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet kommer att debiteras ditt kort.

 

SCA Skog AB ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan SCA Skog AB och för den som själv eller genom annan träffar avtal med SCA Skog AB enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla småvilt- och fiskekort.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

 

VEM ÄR ANSVARIG?

SCA Skog AB, 851 88 Sundsvall.
Organisationsnummer: 556048-2852

SCA Skog AB ingår i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 

 

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

 Bokningen gäller för såväl SCA Skog AB som för GÄSTEN så snart SCA Skog AB har bekräftat bokningen och Klarna Checkuot bekräftat betalningen.

 

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?

GÄSTEN ska betala för bokningen omgående via Klarna Checkouts valmöjligheter

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

GÄSTEN har en skyldighet att rapportera fällt småvilt till Svenska Jägareförbundet vid jakt på SCAs marker. Rapportering sker direkt till Svenska Jägareförbundet efter nedladdning av appen Viltdata.

SCA kommer att dela med sig uppgifter om de jaktkort som lösts för jakt på SCAs marker till Svenska Jägareförbundet för att Svenska Jägareförbundet ska kunna följa upp inrapporteringen. GÄSTEN kan läsa mer nedan om vilka uppgifter som SCA kommer att överföra till Svenska Jägareförbundet, samt SCAs personuppgiftsbehandling i övrigt vid lösen av jaktkort.  

Se Regler för jakt och Allmänna jaktregler

 

ÖVRIGT

 SCA Skog AB förbehåller sig rätten att avkräva GÄSTEN en återrapportering av jaktens utfall.

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av SCA Skog AB.

 

Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.
 

Personuppgifter

SCA kommer att behandla personuppgifter om GÄSTEN i samband med att GÄSTEN löser jakt- eller fiskekort.

Vi behandlar namn (för- och efternamn) och de kontaktuppgifter du anger i formuläret vid lösen av jakt- eller fiskekort samt uppgift om jaktområde och datum som du löser kort för i syfte att kunna erbjuda köp av dagkort för småviltsjakt och fiske på våra marker. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Vi behandlar uppgifterna under den tid som är nödvändigt för vår fullgörelse och administration av avtalet.

Vi delar med oss av personuppgifter kopplade till lösta jaktkort till Svenska Jägareförbundet för att Svenska Jägareförbundet ska kunna följa upp inrapporteringen av fällt småvilt. De personuppgifter vi överför till Svenska Jägareförbundet för detta syfte är namn (för- och efternamn), mobilnummer, e-postadress, jaktområde och datum. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är en intresseavvägning där Svenska Jägareförbundets berättigade intresse är att fullfölja det offentliga uppdrag Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Svenska Jägareförbundet är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifterna. Vid frågor om Svenska Jägareförbundets behandling av personuppgifterna rekommenderar vi därför att GÄSTEN kontaktar Svenska Jägareförbundet.

Du finner mer information om SCAs personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter på Integritetsskydd – GDPR - SCA . Där finns också information om vart du kan vända dig om du har frågor kring eller synpunkter på vår personuppgiftsbehandling.    

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Buy cards

Handla

Information