The product has been added to your cart

Eldförtjärn 10-14e okt 2022

Jaga älg på SCAs marker

Eldförtjärn 10-14e okt 2022

5 000 kr

Please enter your own text:
Not available
Product Description:

Produktbeskrivning:

 

Fri avbokning till 1a Juni 2022. Priser och villkor kan ändras

JAKTOMRÅDE Eldförtjärn

 

En upplåtelse där ditt jaktlag kan jaga älg på våra marker med inkluderade fällavgifter.

Preliminärt pris 50tkr ink moms. Resterande 45 tkr faktureras i slutet av juni med 30dgrs betalning.

 

 

Tilldelning: 2 vuxen 2kalv. Alla fällavgifter ingår

 

 

Pris: Totalt pris 50 000kr

 

 

Denna jaktmark är belägen i Hällesjö Korsåmons ÄSO

Jaktmarken är på ca 1900 ha

 

 

Ingår: Alla fällavgifter på älg och björn, kronvilt. Småviltsjakt kan förekomma på marken.

 

 

Jaktrapport: Kontroll av tillgänglig älg/ kron ansvaras av jägaren och görs på jaktrapport se nedan.

https://jaktrapport.se/omrade/aso/?id=237

 

 

Björn: Kontrolleras med länsstyrelsen 

 

 

Information om Hällesjö ÄSO med information om jaktregler och beslut finns i dokumentarkivet:

 

 

Hitta dit: https://www.hitta.se/kartan?search=Loviken%2C%20Liden&st=single&sst=plc&sids=2000285455&srb=0&s=05bdfd07

 

 

 

Övrig information:Eldförtjärn har en god älgstam. Vi har byggt ett tiotal älgtorn på marken. Detta är i en vindpark så det är ett utbyggt vägnät. Vintertid så är det riskabelt att vistas närmare än 300m från vindsnurrorna pga risk för iskastning 

 Vi kräver att en utbildad jaktledare finns i laget. Skog & Klövvilt ska göras av alla deltagare om den inte gjorts tidigare. http://www.skogochklovvilt.se/ använd jaktlag Övriga

Avskjutning: Görs av gästlag i jaktrapport. Kod skickas separat

 

 

 

Exempel på boende

De flesta bokar in sig på gamla affären i Holm.

 

Catering kan exvis ordnas av LunchBoxen 070-2841931

 

 

Slakteri: Kälarne vilt. Dellen vilt mfl.

 

 

Er kontakt SCA AB : niklas.sundberg.skog@sca.com Mejla helst Tel 072-5775724

Fakturering: malin.stattin@sca.com

 Buy cards

Handla

Information