The product has been added to your cart

Lövdalen 10-14/10 2022

Hunt moose on SCA´s land.

Lövdalen 10-14/10 2022

5 000 kr

Please enter your own text:
Booked
Product Description:

JAKTOMRÅDE LÖVDALEN, 10-14/10

En upplåtelse där ditt jaktlag kan jaga älg på våra marker med inkluderade fällavgifter.

Priset 5000kr avser bokningsavgift resterande 45000kr inkl. moms faktureras i juli med 30 dagars betalning.

Tilldelning: 2 vuxna, (1 av vardera kön), och 2 kalvar.

Pris: Totalt pris 50 000kr inkl. moms.

Denna jaktmark är belägen inom Övre Ljungans ÄSO

Jaktmarken är på ca 3 100 ha

Ingår: Alla fällavgifter på älg/björn. Småviltsjakt kan förekomma på marken.

Jaktrapport: Kontroll av detaljregler för älg i respektive ÄSO ansvarar jaktledaren för och sker på jaktrapport.se enligt nedan.

https://jaktrapport.se/statistik/avskjutningsmal/?animal=alg&yFrom=2021&yTo=2021&afo=82&aso=501

Björn: Kontrolleras med länsstyrelsen 

Hitta hit:

 https://www.hitta.se/kartan!~62.81281,13.78092,10.535077870279965z/tr!i=NDLdR64H/search!i=2000735777!q=B%C3%B6rtnan%2C%20%C3%85sarna!t=single!st=plc!a=62.75397:13.83621!ai=2000735777!aic=62.75397:13.83621?usergeo=1

SCAs krav på gästande jägare: 

  • Att en utbildad jaktledare finns i jaktlaget.
  • Att webbutbildningen Skog & Klövvilt ska göras av samtliga deltagare om den inte gjorts tidigare. http://www.skogochklovvilt.se/ använd jaktlag Övriga
  • Att skjutprov motsvarande bronsmärket är avlagt av samtliga deltagare innan jakten. Det åligger jaktledaren att kontrollera att samtliga deltagare innehar licens för klass 1 vapen, har avlagt godkänt skjutprov samt betalat statligt jaktkort för innevarande jaktår.

Övrig information:

Kontaktuppgifter till grannjaktlag lämnas ut efter bokning.  

Er kontakt SCA Skog ABmagnus.persson@sca.com alt. 070-6068814. Nås säkrast per mail.

Fakturering: jakt@sca.com

 Buy cards

Handla

Information