The product has been added to your cart

Overall information on moose hunting SCA

Hunt moose on SCA´s land.

Overall information on moose hunting SCA

0 kr
Not available
Product Description:

Hej!

Här hittar ni korttidsupplåtelser för älgjakt på SCA´s marker, välkommen att boka!

Under nyheter så hittar ni varje år, aktuell information kring när vi planerar att påbörjar arbetet med att öppna upp för nya korttidsjakter att boka.  Vanligtvis sker öppnandet under februari månad men vi lägger löpande ut information i början av året under nyheter så ni kan hålla er uppdaterad.

 

Sista bokningsdag för femdagars korttidsupplåtelser i september/oktober är 1 juni. En och tvådagars korttidsupplåtelser är öppna fram till dagen innan jaktdag.

Kontakta alltid jaktledaren på marken minst två veckor innan jakt. Kontaktuppgifter till jaktledare fås av ansvarig viltförvaltare (kontaktuppgifter till viltförvaltare finns i produktbeskrivningen) eller via jakt@sca.com  

Ingen extra tilldelning kommer ske på upplåtelserna.

Ståndskall på annan SCA mark gäller inte på dessa korttidsupplåtelser. 

Under denna flik kommer samlad information både till gästlag och ordinarie jaktlag att finnas tillgängligt. Buy cards

Handla

Information