Tuote on lisätty ostoskoriin

Torsfjärden 17-21/10 2022

Metsästä hirviä SCA´s maalla.

Torsfjärden 17-21/10 2022

€459

Anna oma teksti:
Varattu
Tuote Kuvaus:

JAKTOMRÅDE-TORSFJÄRDEN  17–21/10

En upplåtelse där ditt jaktlag kan jaga älg på våra marker med inkluderade fällavgifter.

Priset 5 000kr avser bokningsavgift resterande 45 000kr inkl. moms faktureras i juli med 30 dagars betalning.

Tilldelning: 2 vuxna, (1 av vardera kön), och 2 kalvar.

Pris: Totalt pris 50 000kr inkl. moms.

Denna jaktmark är belägen inom Frostvikens Södra ÄSO

Jaktmarken är på ca 6 300 ha

Ingår: Alla fällavgifter på älg/björn. Småviltsjakt kan förekomma på marken.

Jaktrapport: Kontroll av detaljregler för älg/björn i respektive ÄSO ansvarar jaktledaren för och sker på jaktrapport.se enligt nedan.

https://jaktrapport.se/statistik/avskjutningsmal/?animal=alg&yFrom=2020&yTo=2020&afo=89&aso=675

Hitta hit:

https://www.hitta.se/kartan!~64.33918,14.96851,11.915345758740818z/tr!i=MBMm153l/search!i=2000709165!q=Torsfj%C3%A4rden%2C%20Lidsj%C3%B6berg!t=single!st=plc!a=64.33912:14.95763!ai=2000709165!aic=64.33912:14.95763?usergeo=1

SCAs krav på gästande jägare: 

  • Att en utbildad jaktledare finns i jaktlaget.
  • Att webbutbildningen Skog & Klövvilt ska göras av samtliga deltagare om den inte gjorts tidigare. http://www.skogochklovvilt.se/ använd jaktlag Övriga
  • Att skjutprov motsvarande bronsmärket är avlagt av samtliga deltagare innan jakten. Det åligger jaktledaren att kontrollera att samtliga deltagare innehar licens för klass 1 vapen, har avlagt godkänt skjutprov samt betalat statligt jaktkort för innevarande jaktår.

Övrig information:

Kontakt med berörd sameby kan komma att behövas för avstämning. Närmare info efter bokning.

Kontaktuppgifter till grannjaktlag lämnas ut efter bokning.

Slakteri: Nisse Nielsen, Renålandet, Strömsund eller Åke P, Fyrås, Hammerdal.

Er kontakt SCA Skog ABmagnus.persson@sca.com alt. 070-6068814. Nås säkrast per mail.

Fakturering: jakt@sca.com

 Osta kortteja

Handla

Information