Tuote on lisätty ostoskoriin

Hyvä tietää metsästyksestä ja kalastuksesta SCA:n mailla

SCA omistaa Pohjois-Ruotsissa 2,6 miljoonaa hehtaaria metsämaata, josta noin 2 miljoonaa on talousmetsää.

Tavoitteenamme on tarjota metsästysmahdollisuus mahdollisimman monelle. Metsästys SCA:n mailla on erottamaton osa metsiemme hoitoa ja sitä harjoitetaan pitkäaikaisten metsän- ja luonnonhoitotavoitteiden mukaisesti. Mielestämme metsästyksen on myös perustuttava luottamukselliseen ja pitkäaikaiseen yhteistoimintaan metsästäjien ja heidän järjestöjensä kanssa.

 

Valokuva: Jonna Jinton 

SCA:lla on erittäin rajallinen määrä yksin sen omistuksessa olevia kalavesiä suuresta maaomistuksestamme huolimatta. Osaomistetut eli niin kutsutut yhteisvesialueet muodostavat suurimman osan vesipinta-alasta, noin 90 prosenttia, loput ovat SCA:n kokonaan omistamia kalavesiä.

Erittäin suuri osa yhteisistä kalavesistä on järjestetty kalastuksenhoitoalueiksi. Käsityksemme mukaan kalastuksenhoitoalueet ovat hyvä hallintamuoto yhteisille vesialueille. Ne voivat kehittää kalastusta ja kalastuksenhoitoa ja edistää samalla kalakorttien myyntiä yleisölle.

Useimmissa tapauksissa kalastuksenhoitoalueet parantavat ja lisäävät niin kalastusoikeuden omistajan kuin yleisön kalastusmahdollisuuksia. SCA on liittynyt useimpiin kalastuksenhoitoalueisiin toiminta-alueellamme. 

 

RIISTAN- JA ELÄIMISTÖN HOITO

Riistanhoidon on oltava luonnollinen osa riistakannan hoitoa ja hyvää eläimistön hoitoa.

Metsiin kerran tai kaksi kertaa vuodessa sijoitettavilla nuolukivillä on paljon merkitystä sekä hirville, metsäkauriille että jäniksille.

Metsäkauriiden talviruokinnalla on oikeutuksensa ankarien talvien aikana. Ruokintapaikat on hyvä sijoittaa laajalle alueelle niin, etteivät eläimet kokoonnu tarpeettomasti yhteen.

Pienille linnuille, pöllöille, telkille ja muille lajeille asetetaan pönttöjä hyvien pesimämahdollisuuksien turvaamiseksi. 

 

KALASTUKSEN TOIMINTAOHJELMA

SCA tekee kalastuksenhoitotöitä omilla lupa-alueillaan.

Seuraavassa on toimintaohjelmasta annettu joitakin esimerkkejä kalastuksenhoitotyötä ohjaavista suuntaviivoista. Kalastuksenhoitotyöt tulevat ajankohtaisiksi tarvittaessa ja niissä noudatetaan alan parasta asiantuntemusta.

Vesityypit, joihin työt kohdistetaan:

  • virtaavat vedet (lohi, taimen, harjus, ravut)
  • järvet, joissa esiintyy luontaista lisääntymistä (taimen, nieriä, ravut)
  • vahvistusistutus sopivissa vesissä (taimen, nieriä)
  • taajamien lähellä ja helposti valvottavilla alueilla niin kutsuttu put-and-take -kalastus (painottaen kotimaisia lajeja) 

 

 

TIEMME

Pidämme metsäautotiemme yleensä avoimina liikenteelle niin, että metsästäjät, kalastajat, marjanpoimijat ja muut, jotka haluavat liikkua metsässä, voivat hyödyntää niitä.

Joissakin tapauksissa metsäautoteidemme aukipitoa voidaan kuitenkin rajoittaa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kelirikon, syyssateiden tai metsätöiden aikana.

 

 

HUOMIOI TÄMÄ LIIKKUESSASI TEILLÄMME:

Pysäköi autosi metsäautoteillä niin, ettei se estä muuta liikennettä.

Käytä pysäköintilevikkeitä ja luonnon tarjoamia pysäköintimahdollisuuksia.

Moottorikelkoilla ajaminen SCA:n metsäautoteillä on yleensä kiellettyä, sillä moottorikelkkojen käyttämien teiden auraaminen on erittäin kallista. Muilta osin noudatetaan maastotieliikennelakia.

SCA:n paikalliset edustajat voivat antaa tietoa esimerkiksi teiden aukipidosta ja aurauksesta ym.

 

Osta kortteja

Handla

Information