Tuote on lisätty ostoskoriin

 

Metsästyssäännöt

 

Metsästystä on harjoitettava metsästyslainsäädännön lakien ja ohjeiden mukaisesti. Kaiken metsästyksen on oltava eettistä. Metsästyksen päiväkortti on nautintaoikeus, joka on voimassa SCA:n mailla punaisella viivalla verkkokaupan metsästyskarttaan rajatulla metsästysalueella ja metsästysaikataulukon mukaisena aikana.

 

Kun hirvenmetsästystä ja pienriistan metsästystä harjoitetaan samanaikaisesti, on huolehdittava siitä, että molemmat osapuolet voivat harjoittaa metsästystä turvallisella etäisyydellä toisistaan. Pienriistan metsästystä on pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman vähäisessä määrin.

Hirvenmetsästyskaudella on pienriistan metsästäjien velvollisuus ottaa yhteys hirvenmetsästysalueen yhteyshenkilöön tai metsästyksenjohtajaan. 

 

METSÄSTYSPOLITIIKKA

Metsästys SCA:n mailla:

  • metsästys on erottamaton osa metsien hoitoa
  • metsästystä on harjoitettava pitkäaikaisten metsänhoito- ja luonnonhoitotavoitteiden mukaisesti kehittämällä ja verottamalla riistakantoja tasapainossa ravinnon saatavuuden kanssa biologisen monimuotoisuuden ja arvokkaan metsäntuotannon säilyttämiseksi
  • metsästystä on harjoitettava hyvin koulutettujen metsästäjien toimesta voimassa olevan metsästyslainsäädännön, SCA:n metsästyssääntöjen ja hyvän metsästysetiikan mukaisesti
  • metsästys on merkittävä virkistyslähde monille ihmisille
  • metsästyksen on perustuttava luottamukselliseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön metsästäjien ja heidän järjestöjensä kanssa.

METSÄSTYSSÄÄNNÖT

Lue SCA:n yleiset metsästyssäännöt alla olevan linkin kautta (vain englanniksi):

https://www.sca.com/sv/skogsagare/jaga-och-fiska/jaga/

 

 

 

 

 

Osta kortteja

Handla

Information