Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Bra att veta om jakt och fiske på SCAs mark

SCA äger 2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige varav cirka 2 miljoner är produktiv skogsmark.

Vår ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Jakten på SCAs marker är en integrerad del i vår skötsel av skogarna och bedrivs i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds- och naturvårdsmålen. Vår uppfattning är också att jakten ska bygga på förtroendefull och långsiktig samverkan med jägarna och deras organisationer.

 

Foto: Jonna Jinton 

När det gäller fiske har SCA en starkt begränsad andel ensamägda fiskevatten, trots vårt stora markinnehav. Delägda eller så kallade samfällda vatten utgör den allra största delen av vattenarealen, cirka 90 procent, medan resten utgörs av helägda fiskevatten.

De samfällda fiskevattnen har i mycket stor utsträckning inordnats i fiskevårdsområden. Vår uppfattning är att fiskevårdsområden är en bra förvaltningsform för samfällda vatten. De kan utveckla fisket och fiskevården, samt främja försäljning av fiskekort till allmänheten.

Fiskevårdsområden leder i de flesta fall till ett bättre och utökat fiske för såväl fiskerättsägaren som allmänheten. SCA är anslutet till huvuddelen av alla fiskevårdsområden inom vårt verksamhetsområde. 

 

Handlingsprogram för fiske

Inom egna kortfiskeområden utför SCA fiskevårdande åtgärder i skälig utsträckning.

I följande handlingsprogram framgår några riktlinjer som bör vara vägledande i det fortsatta fiskevårdsarbetet. Fiskvårdande åtgärder aktualiseras vid behov och genomförs i överensstämmelse med bästa sakkunskap inom området.

Vattentyper där satsning kan ske:

  • strömmande vatten (lax, öring, harr, kräftor)
  • sjöar med naturlig reproduktion (öring, röding, kräftor)
  • förstärkningsutsättning i lämpliga vatten (öring, röding)
  • i tätortsnära och lättbevakade områden, så kallad put-and-take-fiske (inhemska arter prioriteras) 

 

Våra vägar

I regel håller vi våra skogsbilvägar öppna för trafik så att de kan nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen.

I vissa fall kan det dock förekomma inskränkningar i öppethållandet av våra skogsbilvägar. Till exempel i samband med tjällossningen, höstregnen eller om det pågår skogsbruksarbete.
 

 

Tänk på detta när du färdas på våra vägar:

Parkera din bil efter skogsbilvägarna på ett sådant sätt att övrig trafik inte hindras.

Använd parkeringsfickor och naturliga parkeringsmöjligheter.

Snöskoteråkning är generellt förbjuden på SCAs skogsbilvägar, eftersom det är mycket dyrt att ploga upp vägar där skotertrafik skett. I övrigt gäller terrängkörningslagen.

SCAs lokala företrädare kan lämna besked om till exempel öppethållande av vägar och snöplogning med mera.

 

Köp kort

Handla

Information