Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

Regler för jakt

 

Jakten ska bedrivas efter de lagar och anvisningar som gäller i jaktlagstiftningen. All jakt ska präglas av en god etik. Jaktkort dagkort är en nyttjanderätt som gäller på SCAs marker inom avgränsat jaktområde, områdena syns som en röd linje på jaktkartan i shopen, och enligt jakttidtabellen.

 

 

När älgjakt och småviltsjakt bedrivs parallellt ska samråd ske så att jakt kan utövas av bägge parter med hög säkerhetsmarginal. Inskränkningar på småviltjakten ska i största möjliga utsträckning undvikas.

När älgjakt bedrivs är småviltsjägare skyldig att ta kontakt med älgjaktområdets kontaktperson eller jaktledare. 

 

 

Jaktpolicy

Jakten på SCAs marker:

  • är en integrerad del i skötseln av skogarna
  • skall bedrivas i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds- och naturvårdsmålen genom att utveckla och beskatta viltstammar i balans med fodertillgång för bevarande av biologisk mångfald och värdefull skogsproduktion
  • skall bedrivas av välutbildade jägare enligt gällande jaktlagstiftning, SCAs jaktregler och god jaktetik
  • är en betydande rekreationskälla för många människor
  • skall bygga på förtroendefull och långsiktig samverkan med jägarna och deras organisationer

Jaktregler

Läs SCAs allmänna jaktregler via länken nedan.

https://www.sca.com/sv/skogsagare/jaga-och-fiska/jaga/

 

 

Foto: Calle Berdberg
Foto: Calle Bredberg

 

Köp kort

Handla

Information